O nás

„Komplexní péče a dostatek času pro rekonvalescenci jsou pro nás při léčbě pacienta stěžejní.“

Společnost Chronicare je sítí nestátních zdravotnických zařízení specializující se na následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči.

 

Ostravské zařízení provozujeme od roku 2019. K dispozici máme 22 lůžek na oddělení NIP (následná intenzivní péče) a 17 lůžek na oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) a jsme jediné zařízení tohoto typu v Ostravě.

 

Jedná se o moderní specializovaná oddělení, která vznikla jako podpora a pomoc oddělením resuscitační péče a intenzivní péče všech oborů. Přijímáme pacienty po kritickém onemocnění či úrazu, pacienty, jejichž stav je již víceméně stabilizovaný, nicméně vyžaduje podporu základních životních funkcí, nejčastěji dýchání.

Naše hodnoty

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat. 

 

Reference

Pavel a Dagmar Malí (rodiče pacientky)

Vážený pane primáři, vážení pracovníci,

dovolte nám, abychom alespoň touto skromnou formou vyjádřili vám všem velké poděkování za laskavý, milý, ale zároveň vysoce profesionální přístup k naší dceři, Pavlínce Malé, která v tyto dny, po měsíci pobytu, opouští vaše zdravotnické zařízení. Vzpomeneme-li na den, kdy jste i přes některé těžkosti Pavlínku přijali k následné léčbě po prodělané chorobě a těžké operaci, na den, kdy se většina lidí těšila z vánočního času, přesto jste byli ochotni a nápomocni řešit situaci naší dcery, kdy každý den, ba dokonce každá hodina profesionální zdravotní péče byla velmi cenná pro její znovunavrácení do běžného života.

V té době, kdy nám nebyla dávána moc velká naděje na její plné uzdravení, jste právě vy všichni byli i naší velkou oporou při zvládání takto těžké chvíle, jakou dny přelomu roku byly, a stejně jako my, jste i vy všichni věřili, že Pavlínka svůj „životní boj“ vyhraje. Hovoříme o dnech, kdy k vám byla přivezena mladá dívka, která téměř nevnímala okolní svět, ležela bezvládná na lůžku, ale dívka, která se ještě několik málo týdnů před koncem roku těšila zdraví, byla plná života, sportovala, studovala a rozdávala lásku kolem sebe. ...

 

Zobrazit více

 

 

Petr Kolář (syn klienta)

Dovolte, abych vám a všem vašim spolupracovníkům poděkoval za péči, kterou jste poskytovali mému otci. Velice oceňuji přístup, který jste zaujali i k mé matce, která otce po celou dobu jeho hospitalizace téměř denně navštěvovala.

Vaše profesionální a přitom hluboce lidské chování by mohlo být vzorem pro mnohá jiná zdravotní zařízení.

 

Petr Kolář

Barbora Reková (dcera klientky na DUPV)

Opravdu velice děkujeme za péči, podporu a pomoc ve dnech, kdy maminka ležela v nemocnici, a samozřejmě i za pomoc v domácí péči.

Nebýt vašeho týmu, nebyla bych tak šťastná jako v den, kdy jsem mohla mít oba rodiče na svatbě.

 

Barbora Reková

Chronicare Ostrava

  • Jsme jediné zařízení tohoto typu a rozsahu v Ostravě.
  • Jedná se o moderní, nově zrekonstruované prostředí, které splňuje ty nejpřísnější požadavky pro léčbu na lůžkách následné intenzivní péče (NIP) a poskytuje pacientům dostatečný komfort.
  • Naši lékaři specialisté fungují ve spolupráci s konziliáři z oborů chirurgie, neurologie, interny, psychiatrie a speciálně také oftalmologie. V rámci léčby mají nezastupitelnou roli fyzioterapeuti, ergoterapeut a dále pak logopedka a nutriční specialistka.

Rychlý kontakt

Najdete nás také v NymburceBrně.