O nás

„Komplexní péče a dostatek času pro rekonvalescenci jsou pro nás při léčbě pacienta stěžejní.“

Ostravské zařízení je s datem otevření v září 2019 nejmladší pobočkou společnosti Chronicare, specialisty na následnou intenzivní péči. K dispozici máme 22 lůžek na oddělení NIP a 17 lůžek na oddělení DIOP a jsme jediné zařízení tohoto typu v Ostravě. Spolupracujeme se všemi zdravotnickými zařízeními, která mají zájem.  

 

Poskytujeme vysoce specializovanou péči pacientům po kritickém onemocnění či úrazu, jejichž stav je již víceméně stabilizovaný, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji dýchání.

 

Spektrum pacientů přijímaných na oddělení NIP i DIOP je různorodé. Nejčastěji se jedná o pacienty s postižením mozku, jehož příčinou může být úraz, cévní mozková příhoda, neurologické nebo metabolické postižení. Dále se jedná o pacienty po komplikovaných nebo náročných operačních výkonech, o pacienty se závažným plicním, srdečním nebo neurologickým onemocněním a pacienty pro kardiopulmonální resuscitaci.

I na nečekané můžete být připraveni

Jsou okamžiky, které mohou převrátit váš život vzhůru nohama. Těžký úraz, vážné onemocnění nebo rozsáhlá operace někoho z vašich blízkých vás mohou postavit před nutnost hledat zdravotnické zařízení, specializující se na následnou intenzivní péči o chronické pacienty.

 

Právě takovým zařízením je Chronicare: síť nestátních zdravotnických center, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP). Ty slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula potřeba akutní intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

 

Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré: od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

 

Kdy půjdu domů?

Je otázka, kterou nám pacienti a jejich blízcí pokládají nejčastěji. Návrat pacientů k normálnímu životu je stěžejním cílem naší intenzivní péče v centrech Chronicare.

 

Hlavním úkolem při léčbě pacientů je nejen vyřešení akutních zdravotních potíží, ale také nácvik základních úkonů sebeobsluhy pro další kvalitní život v domácím prostředí.

 

Naše oddělení jsou vybavena moderními přístroji a materiálním vybavením k poskytování odborné péče.

 

Celý tým společně zabezpečuje kontinuální, profesionální a především lidský přístup k pacientovi i jeho rodině.

 

 

Chronicare Ostrava

  • Špičkoví lékaři a sehraný tým nelékařského zdravotnického personálu (sestry, ošetřovatelky a sanitáři), kteří mají společnou motivaci a tou je spokojený pacient.
  • Moderní nově zrekonstruované prostředí, které splňuje ty nejpřísnější požadavky pro léčbu na lůžkách následné intenzivní péče (NIP) a poskytuje dostatečný komfort pacientům i zaměstnancům.
  • V rámci léčby využíváme neurokognitivní stimulaci a také spolupracujeme s nutriční terapeutkou.

Reference

Josef Navrátil (klient)

Dobrý den, rád bych touto cestou moc poděkoval celému zdravotnickému personálu z Chronicare Nymburk. Díky jejich přístupu, péči, píli a trpělivosti, i vlastní snahou, jsem se dostal do domácí péče. Sestřičky jsou opravdu na vysoké profesionální úrovni, jednají s pacientem empaticky a v klidu, přenášejí dobrou náladu a pohodu na ostatní pacienty. Jejich práce jde od srdce a pro dobré slovo nejdou daleko.

Pan primář a lékaři jsou na vysoké odborné úrovni a dělají vše pro to, aby se pacient léčil co nejlépe, aby se co nejdříve dostal domů a bez větších obtíží, což mohu doložit sám na sobě. A za to jim patří velké díky.

Lékaři a sestřičky, ve vzájemné symbióze, tvoří celek, který je nedílnou součástí našich lidských životů. V jejich péči i následně dostávají pacienti další šanci na život. A já jim za tu šanci za sebe i za mou rodinu velice děkuji.

S pozdravem od srdce Josef Navrátil 

Lubomír Koutský (klient)

Chtěl bych touto cestou poděkovat celému personálu pod vedením pana primáře Antona Balucha za příkladnou péči o klienty.

Jsem velice vážně nemocen a za svůj život jsem prošel mnoha nemocnicemi. Avšak v žádné nemocnici jsem se nesetkal s tak nádherným a profesionálním přístupem k pacientovi, jako v NIP Chronicare Nymburk. Mimo jiné oceňuji také vysoce profesionální až nadstandardní fyzioterapii. Ještě jednou moc děkuji těm, kteří se o mou maličkost, ale i o jiné pacienty tak nádherně a s láskou starají. Zvláštní poděkování patří fyzioterapeutkám Lucii a Martině, které mě svojí profesionální terapií opět vrátily do života.

Jen tak dál a držím pěsti, aby to hodně dlouho vydrželo! Lubomír Koutský

 

Petr Kolář (syn klienta)

Dovolte, abych vám a všem vašim spolupracovníkům poděkoval za péči, kterou jste poskytovali mému otci. Velice oceňuji přístup, který jste zaujali i k mé matce, která otce po celou dobu jeho hospitalizace téměř denně navštěvovala.

Vaše profesionální a přitom hluboce lidské chování by mohlo být vzorem pro mnohá jiná zdravotní zařízení.

Petr Kolář

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.