Informace pro příbuzné

Informace ohledně zdravotního stavu pacientů poskytuje výhradně lékař. Bližší informace naleznete níže.

Informace v základním i odborném sociálním poradenství poskytuje zdravotně-sociální pracovnice Mgr. Pavla Kovalčíková (viz "Kontakt")

Praktické informace

Kdo podává informace o zdravotním stavu?

Informace o zdravotním stavu pacienta poskytuje výhradně lékař.

Telefonicky jsou informace poskytovány na pracovišti v Ostravě každý pracovní den od 13 do 15 hodin. Informace podává lékař 1× týdně (u stabilních pacientů) na základě předem domluveného hesla, pouze jedné osobě z rodiny, která následně informuje ostatní. Respektujte, prosím, tento vyhrazený čas.

 

 

 

Kdy můžete pacienta navštívit?

Vážení příbuzní a blízcí našich pacientů, 

 

návštěvy našeho ostravského zdravotnického zařízení jsou nyní možné každý den MIMO pondělí a čtvrtek v čase od 15:00 do 17:00

Návštěva pacienta je možná pouze při splnění následujících podmínek:

 • návštěva musí být zdráva, nesmí mít přítomny příznaky respiračního onemocnění
 • po celou dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení mít řádně nasazen NOVÝ respirátor FFP2 bez výdechového ventilu

Děkujeme za respektování pravidel.

Vedení Chronicare Nord, s. r. o.

 

  

Co můžete pacientovi přinést?

Seznam věcí, které můžete přinést pacientovi s sebou, naleznete ke stažení ZDE 

Platí se za pobyt v zařízení?

Ne, zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Jaké doklady potřebuji při nástupu do vašeho zdravotnického zařízení?

Pacient s sebou vždy musí mít:

 • občanský průkaz a průkaz pojištěnce;
 • doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem;
 • jméno a adresu obvodního lékaře, ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče;
 • jste-li v evidenci Úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený;
 • ideálně také kontakt na nejbližší osobu (adresa a telefonní číslo).
Mohu na vaši adresu nechat přehlásit důchod?

Ano, pacientům může být do našeho zdravotnického zařízení zasílán důchod. Jedná se zejména o výplatu důchodu poštovní poukázkou. Pro zajištění dosílky důchodu je třeba, aby měl pacient platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Poskytování duchovních a dalších služeb

Rodina pacienta si může zajistit svého duchovního nebo jej na požádání zajistí zdravotnické zařízení. S požadavkem na zajištění se obraťte na zdravotnický personál nebo zdravotně-sociálního pracovníka.

 

Mezi další nejčastěji využívané služby patří:

  • Pedikúra – placená služba.
  • Venkovní posezení – pokud to počasí a zdravotní stav klientů dovolí, zpříjemňujeme hospitalizaci pobytem v parku u zařízení. Dýchací přístroj není překážkou.
Účast na ošetřovatelské péči

Velmi vítáme, pokud se rozhodnete podílet se na péči o vašeho příbuzného. Jakýkoliv váš kontakt s pacientem je vnímám jako součást terapeutické metody konceptu bazální stimulace. Pro maximalizaci efektu bazální stimulace a zároveň pro omezení možných alergických reakcí prosíme o zakoupení hygienických pomůcek, které byl váš příbuzný zvyklý používat před hospitalizací.

Nárok na příspěvek na péči

Výplata příspěvku oprávněné osobě nenáleží, pokud byla hospitalizována ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc. Příjemce příspěvku na péči nebo pečující osoba je povinna písemně nahlásit jakékoliv změny (nástup/propuštění) do 8 dnů na místně příslušném úřadu práce.

„Posláním našeho zdravotnického zařízení je poskytování kvalitní a komplexní zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče všem našim pacientům po celou dobu jejich hospitalizace. Pacientům, rodinným příslušníkům i osobám blízkým nasloucháme, pomáháme a poskytujeme jim oporu a pomoc v této nastalé náročné životní situaci.“

Mgr. Pavla Kovalčíková

zdravotně-sociální pracovnice

Naše výhody

 • Jsme jediné zařízení tohoto typu a rozsahu v Ostravě.
 • Jedná se o moderní, nově zrekonstruované prostředí, které splňuje ty nejpřísnější požadavky pro léčbu na lůžkách následné intenzivní péče (NIP) a poskytuje pacientům dostatečný komfort.
 • Naši lékaři specialisté fungují ve spolupráci s konziliáři z oborů chirurgie, neurologie, interny, psychiatrie a speciálně také oftalmologie. V rámci léčby mají nezastupitelnou roli fyzioterapeuti, ergoterapeut a dále pak logopedka a nutriční specialistka.

Rychlý kontakt

Najdete nás také v NymburceBrně.