Informace pro příbuzné

Informace ohledně zdravotního stavu pacientů poskytuje výhradně lékař. Bližší informace naleznete níže.

Informace v základním i odborném sociálním poradenství poskytuje zdravotně-sociální pracovnice Mgr. Pavla Kovalčíková (viz "Kontakt")

Zdravotně-sociální oblast

Naše zdravotně – sociální pracovnice poskytuje odborné sociální poradenství u hospitalizovaných pacientů, u kterých v důsledku změny jejich zdravotního stavu a následné ztráty mobility a soběstačnosti, nebo z jiných závažných důvodů, nastala nepříznivá sociální situace a nejsou schopni ji zvládnout sami či s pomocí blízkých. Po celou dobu hospitalizace je zdravotně – sociální pracovnice odborným průvodcem u našich pacientů a rodinných příslušníků v jejich nepříznivé sociální situaci.

Hlavní prioritou v poskytování odborného sociálního poradenství je snaha pomoci se zorientovat pacientům a rodinným příslušníkům v konkrétním problému a nabídnout jim účinné řešení jejich aktuální životní situace.

 

Role zdravotně-sociální pracovnice  

 

Ve spolupráci s kolegy a celým interdisciplinárním týmem, pacientem a rodinnými příslušníky pomáhá řešit sociálně-právní a sociálně-zdravotní problémy pacienta. Jedná v zájmu pacientů s dalšími odborníky státní správy – soudy, policií, úřady státní správy apod. Spolupracuje se státními i nestátními institucemi a zastupitelskými úřady.

 Zobrazit více

Praktické informace

Kdo podává informace o zdravotním stavu?

Informace o zdravotním stavu pacienta poskytuje výhradně lékař.

Telefonicky jsou informace poskytovány na pracovišti v Ostravě každý pracovní den od 13 do 15 hodin. Informace podává lékař 1× týdně (u stabilních pacientů) na základě předem domluveného hesla, pouze jedné osobě z rodiny, která následně informuje ostatní. Respektujte, prosím, tento vyhrazený čas.

 

 

 

Kdy můžete pacienta navštívit?

Vážení příbuzní a blízcí našich pacientů, 

 

návštěvy našeho ostravského zdravotnického zařízení jsou nyní možné každý den v čase od 15:00 do 17:00

Návštěva pacienta je možná pouze při splnění následujících podmínek:

 • návštěva musí být zdráva, nesmí mít přítomny příznaky respiračního onemocnění
 • po celou dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení mít řádně nasazenou roušku

Děkujeme za respektování pravidel.

Vedení Chronicare Nord, s. r. o.

 

  

Co můžete pacientovi přinést?

Seznam věcí, které můžete přinést pacientovi s sebou, naleznete ke stažení ZDE 

Platí se za pobyt v zařízení?

Ne, zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Jaké doklady potřebuji při nástupu do vašeho zdravotnického zařízení?

Pacient s sebou vždy musí mít:

 • občanský průkaz a průkaz pojištěnce;
 • doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem;
 • jméno a adresu obvodního lékaře, ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče;
 • jste-li v evidenci Úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený;
 • ideálně také kontakt na nejbližší osobu (adresa a telefonní číslo).
Mohu na vaši adresu nechat přehlásit důchod?

Ano, pacientům může být do našeho zdravotnického zařízení zasílán důchod. Jedná se zejména o výplatu důchodu poštovní poukázkou. Pro zajištění dosílky důchodu je třeba, aby měl pacient platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Poskytování duchovních a dalších služeb

Rodina pacienta si může zajistit svého duchovního nebo jej na požádání zajistí zdravotnické zařízení. S požadavkem na zajištění se obraťte na zdravotnický personál nebo zdravotně-sociálního pracovníka.

 

Mezi další nejčastěji využívané služby patří:

  • Pedikúra – placená služba.
  • Venkovní posezení – pokud to počasí a zdravotní stav klientů dovolí, zpříjemňujeme hospitalizaci pobytem v parku u zařízení. Dýchací přístroj není překážkou.
Účast na ošetřovatelské péči

Velmi vítáme, pokud se rozhodnete podílet se na péči o vašeho příbuzného. Jakýkoliv váš kontakt s pacientem je vnímám jako součást terapeutické metody konceptu bazální stimulace. Pro maximalizaci efektu bazální stimulace a zároveň pro omezení možných alergických reakcí prosíme o zakoupení hygienických pomůcek, které byl váš příbuzný zvyklý používat před hospitalizací.

Nárok na příspěvek na péči

Výplata příspěvku oprávněné osobě nenáleží, pokud byla hospitalizována ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc. Příjemce příspěvku na péči nebo pečující osoba je povinna písemně nahlásit jakékoliv změny (nástup/propuštění) do 8 dnů na místně příslušném úřadu práce.

„Posláním našeho zdravotnického zařízení je poskytování kvalitní a komplexní zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče všem našim pacientům po celou dobu jejich hospitalizace. Pacientům, rodinným příslušníkům i osobám blízkým nasloucháme, pomáháme a poskytujeme jim oporu a pomoc v této nastalé náročné životní situaci.“

Mgr. Pavla Kovalčíková

zdravotně-sociální pracovnice

Dokumenty ke stažení

Zde jsou dokumenty ke stažení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc v domácím prostředí a příspěvky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro pozůstalé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý průvodce pro pečující osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k podávání a vyřizování stížností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulář pro podání stížnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Najdete nás také v MilovicíchBrně.