O nás

„Komplexní péče a dostatek času pro rekonvalescenci jsou pro nás při léčbě pacienta stěžejní.“

Společnost Chronicare je sítí nestátních zdravotnických zařízení specializující se na následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči.

 

Ostravské zařízení provozujeme od roku 2019. K dispozici máme 22 lůžek na oddělení NIP (následná intenzivní péče) a 17 lůžek na oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) a jsme jediné zařízení tohoto typu v Ostravě.

 

Jedná se o moderní specializovaná oddělení, která vznikla jako podpora a pomoc oddělením resuscitační péče a intenzivní péče všech oborů. Přijímáme pacienty po kritickém onemocnění či úrazu, pacienty, jejichž stav je již víceméně stabilizovaný, nicméně vyžaduje podporu základních životních funkcí, nejčastěji dýchání.

Naše hodnoty

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat. 

 

Reference

Rodina pana Jaroslava Otýpky

Dobrý den, 

 

chtěla bych Vám touto cestou vyjádřit poděkování za péči o našeho blízkého Jaroslava Otýpku.

 

I přesto, že jste věděli, že naděje na uzdravení je v podstatě nulová, věnovali jste mu veškerou péči až do poslední chvíle. Vždy jste jednali s úsměvem, vřele a profesionálně. Žádný z našich či jeho požadavků nebyl problém. Dali jste nám včas vědět, abychom se stihli rozloučit. Nelze slovy vystihnout naše díky. I když doufáme, že Vaše služby již potřebovat nebudeme, pokud by se tak stalo, tak víme, že u Vás budeme v dobrých rukách. 

 

DĚKUJEME

 

Za celou rodinu MUDr. Lucie Jarošová

Marie Rethyová (manželka pacienta) s rodinou

Od poloviny listopadu 2020 až takřka do konce dubna 2021 prožil můj manžel Jiří ve zdravotním zařízení Chronicare Ostrava. Byl sem přivezen z nemocnice Valašské Meziříčí ve velmi vážném stavu – nemoc CHOPN jej poslední léta trápila. Měl se zde naučit dýchat bez připojení k dýchacím přístrojům. Chvílemi se nedařilo, následně zůstával jeho zdravotní stav stejný – ani lepší, ani horší. Ale pořád byla naděje, že se podaří to, na co jsme my, a zejména manžel, čekali. Byli jsme překvapeni, potěšeni a velmi spokojeni citlivým přístupem, trpělivostí a profesionálním jednáním celého zdravotnického personálu – zdravotních sester, ošetřovatelek, lékařů a především paní primářky, MUDr. Hany Csibrei. Celý tento kolektiv se srdcem na dlani pomáhal manželovi a vlastně i rodině v jeho posledních dnech – 28. 4. 2021 odešel….

S velikým poděkováním a úctou se skláním před celým kolektivem zdravotnického zařízení Chronicare Ostrava, pro který není jejich práce jen zaměstnáním, ale opravdovým posláním.

 

Za všechno moc děkuje manželka Marie Rethyová s rodinou.

 

8. 5. 2021

Petr Pavlik (bratr pacientky) a celá její rodina

Vážený pane řediteli, 

dovolte vyslovit naše srdečné díky za profesionální zdravotní péči, za lidský přístup k mé sestře a také ke všem členům naší rodiny. Poděkování patří konkrétně pobočce Chronicare v Ostravě. Děkujeme paní primářce MUDr. Haně Csibrei, všem lékařům, sestřičkám, ale i ostatnímu personálu. Je opravdu obdivuhodné, co jste za tak krátkou dobu pobytu mé sestry ve Vašem zařízení dokázali, a díky profesionálnímu přístupu všech pracovníků došlo ke zlepšení jejího zdravotního stavu. 

Velice si vážíme práce ve Vašem zařízení, práce, která má obrovský smysl a pomáhá lidem, kterým se během vteřiny změnil život. 

Přejeme Vám, abyste i nadále byli úspěšní v léčbě dalších pacientů a přejeme hodně příběhů se šťastným koncem. 

Chronicare Ostrava

  • Jsme jediné zařízení tohoto typu a rozsahu v Ostravě.
  • Jedná se o moderní, nově zrekonstruované prostředí, které splňuje ty nejpřísnější požadavky pro léčbu na lůžkách následné intenzivní péče (NIP) a poskytuje pacientům dostatečný komfort.
  • Naši lékaři specialisté fungují ve spolupráci s konziliáři z oborů chirurgie, neurologie, interny, psychiatrie a speciálně také oftalmologie. V rámci léčby mají nezastupitelnou roli fyzioterapeuti, ergoterapeut a dále pak logopedka a nutriční specialistka.

Rychlý kontakt

Najdete nás také v MilovicíchBrně.