O nás

„Komplexní péče a dostatek času pro rekonvalescenci jsou pro nás při léčbě pacienta stěžejní.“

Společnost Chronicare je sítí nestátních zdravotnických zařízení specializující se na následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči.

 

Ostravské zařízení provozujeme od roku 2019. K dispozici máme 22 lůžek na oddělení NIP (následná intenzivní péče) a 17 lůžek na oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) a jsme jediné zařízení tohoto typu v Ostravě.

 

Jedná se o moderní specializovaná oddělení, která vznikla jako podpora a pomoc oddělením resuscitační péče a intenzivní péče všech oborů. Přijímáme pacienty po kritickém onemocnění či úrazu, pacienty, jejichž stav je již víceméně stabilizovaný, nicméně vyžaduje podporu základních životních funkcí, nejčastěji dýchání.

Naše hodnoty

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat. 

 

Reference

Jaroslava Neuvirtová (manželka pacienta) s rodinou

Dobrý den,

 

chci poděkovat paní Primářce MuDr. Haně Csibrei, lékařům, sestřičkám, zdravotním bratrům, fyzioterapeutům z Chronicare Nord s.r.o. Ostrava-Zábřeh, za vyléčení mého těžce nemocného manžela Milana Neuvirta r.1952 (devět diagnóz), který byl hospitalizován v době od 16.2.2024 do 25.3.2024. Svým profesionálním a odborným přístupem jej postavili opět na nohy. Moc děkuji paní Primářce Haně Csibrej za její skvělou komunikaci a nadstandartní péči. 

 

Přeji Vám všem hodně zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.

 

 

Mirka Danielová (dcera pacienta)

Dobrý den,

 

chtěla bych vám moc poděkovat za péči o mého otce pana Kamila Onderku. Poděkování patří především paní primářce Haně Csibrei za její lidský přístup. Vážíme si toho, že ve vašem zařízením jednáte v zájmu pacienta a respektujete přání rodiny. Poděkování patří také všem sestrám na oddělení NIP, které byly na mě vždy milé, velmi vstřícné a do poslední chvíle se staraly o mého otce.


Ještě jednou moc děkuji.

Rodina pana Jaroslava Otýpky

Dobrý den, 

 

chtěla bych Vám touto cestou vyjádřit poděkování za péči o našeho blízkého Jaroslava Otýpku.

 

I přesto, že jste věděli, že naděje na uzdravení je v podstatě nulová, věnovali jste mu veškerou péči až do poslední chvíle. Vždy jste jednali s úsměvem, vřele a profesionálně. Žádný z našich či jeho požadavků nebyl problém. Dali jste nám včas vědět, abychom se stihli rozloučit. Nelze slovy vystihnout naše díky. I když doufáme, že Vaše služby již potřebovat nebudeme, pokud by se tak stalo, tak víme, že u Vás budeme v dobrých rukách. 

 

DĚKUJEME

 

Za celou rodinu MUDr. Lucie Jarošová

Chronicare Ostrava

  • Jsme jediné zařízení tohoto typu a rozsahu v Ostravě.
  • Jedná se o moderní, nově zrekonstruované prostředí, které splňuje ty nejpřísnější požadavky pro léčbu na lůžkách následné intenzivní péče (NIP) a poskytuje pacientům dostatečný komfort.
  • Naši lékaři specialisté fungují ve spolupráci s konziliáři z oborů chirurgie, neurologie, interny, psychiatrie a speciálně také oftalmologie. V rámci léčby mají nezastupitelnou roli fyzioterapeuti, ergoterapeut a dále pak logopedka a nutriční specialistka.

Rychlý kontakt

Najdete nás také v MilovicíchBrně.